• Jeugdcommissie

  De Jeugdcommissie zorgt ervoor, dat de Jeugdafdeling van de vereniging goed functioneert. De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen: Marcel de Jong (voorzitter), Heidi Janssen, Frank Ambrosius en Cora Spaan.

  De verschillende deelcommissies zijn te bereiken via: Jeugdcommissie-volleybal@asvuvv.nl.
  Overige vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar: jeugdvoorzitter-volleybal@asvuvv.nl

  De Jeugdcommissie bestaat uit vier deelcommissies:

  A Technische Commissie Jeugd (TCJ)

  De Technische Commissie Jeugd (TCJ) wordt gevormd door minimaal twee leden van de Jeugdcommissie. Bestaande uit een hoofd jongenslijn en een hoofd meisjeslijn. De TCJ neemt de uiteindelijke beslissing over de samenstelling van de jeugdteams. De teamindeling wordt in principe tussentijds (bijvoorbeeld tijdens de winterstop) niet meer gewijzigd, tenzij zich hiervoor dringende redenen voordoen.

  Daarnaast is de TCJ aanspreekpunt voor alle trainers en coaches. Ze zorgen voor goede interactie tussen de trainer en coach van elk team. Daarnaast zorgen ze ervoor dat ook de trainers met elkaar informatie kunnen uitwisselen.

  B Activiteiten Commissie Jeugd (JAC)

  Het doel van de jeugdactiviteiten commissie is het organiseren van activiteiten ter bevordering van het clubgevoel en ter vergroting van de bekendheid van de volleybalvereniging. Hiermee willen we bijdragen aan een gezellige en gemoedelijke sfeer binnen de vereniging en het behouden en aantrekken van leden.

  De jeugdactiviteiten commissie stimuleert alle jeugdleden om deel te nemen aan de activiteiten. Vooraf aan iedere activiteit worden alle teams door de jeugdactiviteiten commissie benaderd om op die manier reclame te maken of om vrijwilligers te werven om bepaalde activiteiten te ondersteunen.

  C CMV Commissie (+ nieuwsbrieven CMV)

  De CMV Commissie is het aanspreekpunt voor de mini’s en de ouders. Ze regelen de inschrijvingen van de toernooien van de mini’s. Ze informeren de kinderen/ouders tijdig vooraf over de toernooidata, tijden en teamindeling.

  De CMV Commissie zorgt in samenspraak met de TCJ voor de indeling van de CMV groepen en de trainers voor de groepen. Samen met de TCJ wordt gezocht naar de meest optimale indeling van de trainingstijden en zaalgebruik.

  D Wedstrijdzaken Jeugd

  Wedstrijdzaken zorgt dat de teams kunnen spelen op de wedstrijddagen en dat de activiteiten die daarbij horen als scheidsrechters en zaalwacht wordt geregeld.