• Belangrijke documenten

  Statuten

  De statuten zijn herzien in juni 2017. Download de laatste versie hier.

  Huishoudelijk reglement
  De laatste versie van het huishoudelijk reglement is hier te downloaden. Het huishoudelijk reglement is voor het laatst herzien in juni 2017.

   

  Privacy policy

  Hoe UVV omgaat met privacy, is opnieuw vastgelegd in april 2019.  

  Gedragscode

  De vereniging heeft een gedragscode opgesteld waar de gehele vereniging zich aan dient te houden. De complete gedragscode is hier  te downloaden.

  De vereniging kent een vertrouwenscontactpersoon. Tijdens de Algemene ledenvergadering van juni 2017 is Marieke Spijker benoemd als vertrouwenscontactpersoon.