• Bestuur

 • Het bestuur van UVV-Sphynx is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de club. Zij zorgt voor de samenhang en continuïteit van de club. Het bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Om ervoor te zorgen dat alle leden met plezier kunnen volleyballen en op een georganiseerde wijze ook wedstrijden kunnen spelen, heeft het bestuur diverse commissies in het leven geroepen. In deze commissies zitten leden van of ouders van de leden van de vereniging. Wat deze commissies doen, vind je bij "commissies".

  Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een aantal functionarissen, te weten:

  Ledenadministrateur 
  Deze persoon is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie. Wil je een wijziging doorvoeren in je contactgegevens, laat dit dan weten via ledenadministratie-volleybal@asvuvv.nl

  Tenuecoördinator
  Als competitie spelend lid ben je verplicht in het tenue van UVV-Sphynx te spelen. Het shirt is te bestellen via de tenuecoördinator. Daarnaast is het ook mogelijk om een volleybalbroekje te bestellen. Neem contact op via tenuecoordinator-volleybal@asvuvv.nl.

  Webmaster
  De website wordt actueel gehouden door de webmaster. Heb je nieuws dat gedeeld moet worden met de vereniging of wil je iets toevoegen/wijzigen aan de website, neem dan contact op met de webmaster via webmaster-volleybal@asvuvv.nl.

  Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

   

  Functie

  Naam

  Mailadres

  Aftredend in

  Voorzitter

  Rens Wagenbuur

  voorzitter-volleybal@asvuvv.nl

  2020

  Penningmeester

  Angélique van Andel

  penningmeester-volleybal@asvuvv.nl

  2018

  Secretaris

  Femke de Boer

  volleybal@asvuvv.nl

  2020

  Voorzitter recreanten

  Vacant

   

   

  Voorzitter TC

  Femke Arts- Mandemaker

  tc-volleybal@asvuvv.nl

  2020

  Voorzitter Jeugdcommissie

  Marcel de Jong

  Jeugdvoorzitter-volleybal@asvuvv.nl

  2019

  De wedstrijdsecretaris (wedstrijdsecretaris-volleybal@asvuvv.nl) en scheidsrechterscoördinator (scheidsrechtercoordinator-volleybal@asvuvv.nl) maken geen deel uit van het bestuur, maar wonen wel de bestuursvergaderingen bij.

   

   

   

  Functie

  Verantwoordelijk voor:

  Voorzitter

  Feestcommissie; Beachcommissie; Beheerder website; Sponsorcommissie; vertegenwoordiging UVV/Sphynx naar buiten (asvUVV, NeVoBo regio West, VSU)

  Penningmeester

  Inning contributies, betalingen, jaarrekening, balans

  Secretaris  

  Beheerder ledenadministratie, bestuurs-/ALV vergaderingen, archief.

  Voorzitter recreanten

  Recreantencommissie; Trainers.

  Voorzitter TC

  Teamindeling; Trainers; Materiaal.

  Voorzitter Jeugdcommissie 

  Jeugdcommissie; jeugdtrainers; hulptrainers.

  Wedstrijdsecretaris

  Speelschema's; zaalwacht; zaalhuur

  Scheidrechters- coördinator

  Aanwijzing scheidsrechters, PVB'ers.