• Technische Commissie

  De TC is verantwoordelijk voor de

  • samenstelling van de seniorenteams
  • indeling van de trainersgroepen voor de senioren
  • inzet van trainers op de seniorenteams
  • werven en/of opleiden van trainers
  • opzet en onderhoud van een trainersplan
  • inzet van coaches op de seniorenteams
  • materiaalbeheer (ballen, ballentassen, ballenkarren, sloten op de karren)
  • samenstelling van de recreantenteams
  • toelating van nieuwe senior-leden, zowel recreactief als voor de competitie spelende teams 

  Om bovenstaande vorm te geven, heeft het bestuur een aantal uitgangspunten gedefinieerd. Deze zijn vastgelegd en uitgewerkt in een beleidsplan. Aan het eind van elk seizoen tijdens de Algemene ledenvergadering wordt het beleidsplan aangescherpt en eventueel herzien.

  Je kunt de TC bereiken via hun eigen mailadres tc-volleybal@asvuvv.nl. Ieder team wordt vertegenwoordigd door een lid uit de TC. Het beste is dan ook om die persoon aan te spreken. Dit kan tijdens de trainingsavond of voorafgaand of na onze thuiswedstrijden. Let wel, ook zij willen graag trainen. Mocht je iets belangrijks willen delen, dan raden we je aan om te mailen of een afspraak te maken.

  In het seizoen 2018-2019 is de TC als volgt samengesteld:

  Naam 

  Functie

  Teamverantwoordelijke

  Femke Mandemaker

   Voorzitter

  -

  Eva Göbel

   Materiaalbeheer

  -

  Petra de Korte

   

  -

  Harm Jaap Kroeze

     

  Marian Mons

   Nieuwe leden

  -

  Tom Wentholt

   Communicatie

  -